Ofte stillede spørgsmål

+ Hvad koster det at få en miljømærkning?

Skidt med hvad det koster! Det der er interessant er, hvor hurtigt og i hvilken grad investeringen betaler sig tilbage.

For en miljømærkning er en investering. Du skal regne med at få pengene tilbage i form af øget salg og i mange tilfælde også på besparelser i produktionen.

Hvor mange kroner og ører du skal investere, afhænger af dit produkt og hvilken mærkning du vælger. Men grundlæggende gælder følgende for alle miljømærkninger.:

Man skal betale:

 • Ansøgningsgebyr til den certificerende virksomhed skal betales når ansøgningen er sendt ind.
 • Omkostninger til kontrolbesøg, umiddelbart inden certificeringen udstedes.
 • Anvendelsesgebyr, ofte o,ox% af den miljømærkede omsætning fra det tidspunkt hvor du får certificeringen. Anvendelsesgebyret afregnes årligt.
 • Et mindre forlængelsesgebyr når kriterierne revideres, typisk hvert 4-5 år. 

Konsulentbistand afregnes pr. forbrugt time, eller vi kan give en fast pris for projektet. 

For at lave et tilbud skal vi vide mere om din virksomhed og dit produkt. Derfor starter samarbejdet altid med et uforpligtende møde. Herefter kan vi lave et konkret tilbud på dit projekt. 

Som tommelfingerregel kommer du rigtig langt for 45.000 kr. til tidsforbrug ved indsamling af dokumentation og udarbejdelse af ansøgning.

Er dine halvfabrikata allerede miljømærkede, kan du regne med en væsentlig mindre investering. 

Internt forbrug af timer: Ingen kender dit produkt og din virksomhed bedre end dig. Derfor er det vigtigt at ansøgningsprocessen forløber som et tæt samarbejde mellem dig og Eco Branding. Det er vigtigt at der er en praktisk person i din virksomhed, der kan fungere som mellemled. Det kan f.eks. være en operatør eller en elev. Det vigtigste er at han eller hun kender forretningsgangene i virksomheden, og kan afsætte 5-10 timer pr. uge til at rekvirere nødvendig dokumentation så vi kan gennemføre mærkningen.

Kontakt Eco Branding her for at få et tilbud og en fast pris, eller ring på tlf. 2674 1556.

 

+ Hvordan foregår ansøgningsprocessen?

På et indledende møde -på produktionsstedet hvis muligt - taler vi om hvordan vi griber ansøgningsprocessen an. Vi gennemgår overordnet de kriteriepunkter der er relevante for dit produkt. Du får en fast pris og et estimeret tidsforbrug på opgaven.

Dokumentation på alle krav i kriterierne skal samles i en ansøgning. Eco Branding er projektleder på opgaven. Du skal ikke bruge tid på at sætte dig ind i kriterierne, vi fortæller dig hvad der skal til for at gøre ansøgningen komplet. Du skal dog udpege mindst en person i virksomheden, som vil være behjælpelig med at skaffe den nødvendige dokumentation til ansøgningen.

En typisk ansøgningsproces kunne se sådan ud:

1. Indholdsstoffer i produktet skal kortlægges med hjælp fra dine leverandører.

2. Der kan være krav til alle processer: (kravene varierer efter hvilket produkt der skal miljømærkes)

 • Frembringelse af halvfabrikata
 • Forbehandling, forædling, efterbehandling
 • Spildevandsbehandling
 • Forbrug af energi og vand
 • Affaldshåndtering
 • Recycling
 • Transport
 • Arbejdsmiljø
 • Kvalitets- og miljøstyring

3. Der er høje krav til kvaliteten. Produktprøvning skal sikre at kvaliteten af produktet er mindst lige så god som for andre tilsvarende produkter. Hvis du allerede har gyldige testresultater liggende, kan de bruges i ansøgningen.

4. Dokumentstyring, lagerstyring og sporbarhed skal dokumenteres

5. Eco Branding evaluerer dokumentationen i forhold til kravene.

6. Dokumentationen samles i en ansøgning, og indsendes.

7. Diverse forhold optimeres undervejs, så alle kriteriepunkter bliver opfyldt.

8. Det certificerende organ, f.eks. Miljømærkning Danmark, kommer på kontrolbesøg. Eco Branding er med ved din side under besøget.

9. Certifikatet udstedes til virksomheden.

Kontakt Eco Branding her og bliv klogere på hvad der skal til for at du kan miljømærke dit produkt.

+ Hvordan håndterer Eco Branding fortrolig information?

Al information håndteres fortroligt både hos Eco Branding og hos det certificerende organ, som modtager og behandler ansøgningen. Ingen information bliver delt, videresendt til trejdepart eller brugt i andre sammehnænge. Al dokumentation i ansøgningen tilhører kunden. 

Ved samarbejdets begyndelse vil Eco Branding så vel som kunden skrive under på vores standard samarbejdskontrakt. Kontrakten indeholder bl.a. et afsnit om fortrolighed som beskytter kundens vitale oplysninger. 

Kontakt Eco Branding på e-mail eller på telefon 2674 1556 for mere information.

+ Hvordan kan jeg bruge miljømærket i min markedsføring?

Miljøhensyn er ikke alene populært. Bæredygtighed er en global megatrend og en samfundsmæssig forpligtelse, en holdning der i første omgang breder sig som ringe i vandet i og omkring de industrialiserede lande. I fremtiden vil dokumenteret miljøhensyn være en forudsætning for al produktudvikling. 

Kom ud af busken og brug din miljømærkning aktivt. En miljømærkning skal bruges effektivt i markedsføringen for at du hurtigst muligt tjener investeringen tilbage.

Læs her hvordan du effektivt når ud til mange flere kunder med Eco Brandings Markedsføringspakke.

Se også de 6 grunde til at din miljømærkning bliver en god forretning.

Regler for markedsføring  med miljømærker.

Der gælder nogle helt enkle relger for markedsføringen med miljømærkerne.:

Markedsføringen må ikke være misvisende. Dvs. der må ikke, ved brug af logoet, være nogen tvivl om hvad det præcist er, som er miljømærket. 

Specifikationer for det pågældende logo, vedr. størrelse, tekst, farve og facon, skal overholdes.

Relevant information om brug af et miljømærke i markedsføringen, er en del af pakken, når Eco branding hjælper dig med ansøgningen. Du kan også finde guidelines på hvert miljømærkes hjemmeside.

Spørg hellere en gang for meget, hvis du er i tvivl. Kontakt os her.

+ Hvem er Eco Brandings kunder?

Eco Branding arbejder med alle størrelser af kunder. Fra mindre produktionsvirksomheder, som ønsker øgede markedsandele, til store internationale brands med afdelinger og salg over det meste af verden. 

Uanset hvem du er, får du den samme gode rådgivning og service som alle andre, og vi følger naturligvis dit projekt helt til dørs.

Eco Brandings Kunder: listen opdateres løbende.

 

Lige nu arbejder vi med en række spændende og meget forskellige certificeringer. Vi kan også hjælpe dig med din. Kontakt os på mail eller ring på tlf. 2674 1556.

+ Hvad koster en leverandørgodkendelse / audit?

Vurdering og udvælgelse af potentielle leverandører, kan vi nok godt blive enige om, er essentiel for at din virksomhed kan fungere optimalt. Derfor er det en god investering at få et par kritiske øjne på, inden du beslutter dig.

Ved leverandøraudit tager vi udgangspunkt i hvad der er vigtigt for dig. Vi udarbejder eller opdaterer i fællesskab din virksomheds krav til leverandørerne på alle punkter, og auditerer udfra dem. Du modtager en udførlig og overskuelig rapport med vores observarioner og anbefaliger. 

Relevante punkter kan være:

 • Produkt, kvalitet, fejlmargin, mulighed for udvikling.
 • Maskiner, teknik, kapacitet, fleksibilitet og flow.
 • Personale, samarbejde, politik, arbejdsforhold, sikkerhed, udskiftning og kompetencer.
 • Systemer, leveringssikkerhed, sporbarhed, afvigelseshåndtering og reklamationer.
 • Miljø, systemer, politikker, kemi, tilladelser og opfølgning.
 • Logistik.

Vi bestræber os på altid at rejse, bo og spise til fornuftige priser, og alle udgifter forhåndsgodkendes af dig inden bestillingen.

I tilfælde hvor det er muligt slår vi flere besøg sammen, for at mindske omkostningerne for den enkelte kunde.

Forberedelsestid, virksomhedsbesøg og afrapportering faktureres til gældende konsulent takst. (950 kr. pr. time i 2017) dog max. 8.000 kr. pr. dag.

Den faktiske rejsetid faktureres med en fast rejsetakst på 250 kr. /t. Dog max. 1500 kr. pr. døgn.

Befordring i konsulentbil faktureres i hht. statens gældende Kilometertakster.

Desuden skal du betale de faktiske omkostninger til transport (fx. fly, færge, lejebil), ophold og forplejning i de tilfælde hvor det er relevant. 

Kontakt os for at høre hvad vi kan gøre for dig. Vi giver gerne en fast pris på opgaven.

+ Hvordan finansierer jeg mit projekt?