Hvordan foregår en leverandørgodkendelse og leverandør audit?

Er kvaliteten i top hos dine leverandører?

Er miljøindsatsen?

Få nye øjne på dine leverandører

Det er dine kunders behov og dine krav til leverandøren der er i fokus ved
en leverandør-audit.

Derfor tager vi udgangspunkt i din virksomheds krav til produktionen på de
punkter der er vigtige for dig.

Det kan f.eks. være:

  • Kvaliteten: mål, vægt, variationer, reproducerbarhed, metoder, inspektion, fejlmærkning,
    afvigelsesrapportering, mm.
  • Miljø: kemi, spildevandsrensning, maskiner, forbrug af vand, el, gas, olie, mm.
  • Arbejdsmiljø og sikkerhed: værnemidler, udsugning, arbejdstider og -forhold i øvrigt.
  • Logistik: arbejdsgange, ventetider, procedurer, lager, mm.
  • Andre specifikke og relevante fokuspunkter.

Besøget aftales i forvejen med leverandøren, og foregår for en stor del ude i produktionen. Vi vil hjemmefra have formuleret en række spørgsmål til leverandøren, som vi kommer igennem i løbet af besøget. Ud fra svarene på spørgsmålene samt de observationer som vi gør undervejs, vil vi stille yderligere uddybende spørgsmål. 

Arbejdsgange, rutiner og procedurer vil blive underlagt stikprøvekontrol, og de steder hvor det er tilladt at tage billeder, vil disse være en del af den samlede rapport.

Rapporten vil bl.a. indeholde beskrivelse af alle relevante observationer. Her iblandt:

  • evt. fejl og afvigelser i forhold til procedurer og/eller det samarbejdsgrundlag der er mellem kunden og leverandøren.
  • Anbefalinger til hvordan leverandøren kan forbedre sig på specifikke punkter.
  • Et anbefalet tidspunkt på opfølgning, som skal sikre at forbedringerne også gennemføres.

Vi har auditor-uddannelser indenfor kvalitets- og miljøledelse, og benytter standard auditeringsmetoder og teknikker.

Certifikat: Lead Auditor ISO 14001 - Miljøcertificering

 

Vi gennemfører audits hos dine leverandører efter kvalitets- og miljøledelsesstandarderne:

ISO 9001
ISO 14001

-samt efter din virksomheds egne krav til leverandører, kvalitet og miljø.

Få et tilbud på en leverandørgodkendelse eller - opfølgning.

 

Hvem er Eco Branding?