UN Global Compact

UN Global Compact er, som navnet siger, et UN-initiativ, der opstiller ti generelle principper for virksomheders arbejde med samfundsansvar.

De ti principper i UN Global Compact er et godt udgangspunkt, når du skal arbejde med samfundsansvar og bæredygtighed i din virksomhed. Principperne bygger på internationalt anerkendte konventioner om:

 • Menneskerettigheder
 • Arbejdstagerrettigheder
 • Miljø
 • Anti-korruption.

Alle virksomheder kan lade sig inspirere af de ti principper, men virksomheder kan også vælge at tilslutte sig UN Global CompactDet har mere end 200 danske virksomheder og organisationer valgt at gøre.

Se listen over Nordiske medlemmer.

Når du tilslutter dig UN Global Compact, forpligter du dig til at gøre de ti principper til en del af din virksomheds forretningsaktiviteter og til at rapportere til UN Global Compact om indsatsen. Kravene til rapporteringen er afhængig af virksomhedens størrelse.

Principperne i UN Global Compact er målrettet en meget bred vifte af virksomheder og organisationer.

 

De ti principper

 • Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder
 • Virksomheden bør sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne
 • Virksomheden bør opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling
 • Virksomheden bør støtte udryddelsen af alle former for tvangsarbejde;
 • Virksomheden bør støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde; og
 • Virksomheden bør afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold.
 • Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer
 • Virksomheden bør tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed
 • Virksomheden bør opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier
 • Virksomheden bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse

 

Eco Branding hjælper dig med at kortlægge mulighederne for din virksomhed og med at identificere forbedringspunkterne som skal danne grundlaget for strategi og mål for din forretning.

Vi hjælper også med at udforme den årlige rapport.

Kontakt os for at høre mere om UN Global Compact.