Søg aktuelle puljer til grøn omstilling – Cirkulær økonomi

MUDP tilskud til små og mellemstore virksomheder i hele Danmark.

Det Miljøteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP)indkalder ansøgninger for 2017.

Der er afsat ca. 100 mio. kr. til projekter i 2017. SMV'er kan søge tilskud inden for følgende puljer:

 • Demonstration af miljøteknologiske løsninger i fuldskala 
  Ansøgningsfrist til fase 1 er 20. april 2017 kl. 12.00
  Ansøgningsfrist til fase 2 er 2. oktober 2017 kl. 12.00
 • Udvikling-, test og demonstration af nye miljøteknologiske løsninger 
  Ansøgningsfrist: 17. maj 2017, kl. 12.00
 • Grøn innovationspulje 
  Ansøgningsfrist er 17. maj 2017, kl. 12.00


Der lægges særlig vægt på projektansøgninger om cirkulær økonomi, luft samt vand og klimatilpasning. Den grønne innovationspulje er målrettet innovation i små- og mellemstore virksomheder.

læs mere her

 

 

Eco Branding søger virksomheder til grøn omstilling. Også aktuel i 2017.

Lige nu kan du søge om puljemidler fra 3 forskellige projekter, til arbejde med cirkulær økonomi og forretningsstrategi. Pengene kan søges til køb af ekstern rådgivning. Projekterne kører i 3 omgange, hvor vi pt. er i gang med omgang 2. Læs mere om projekterne nedenfor og kontakt os, hvis du ønsker at komme i betragtning i efteråret 2017. 

 

Projekt Rethink Business (Midtjylland)

Til Projekt ”Rethink Business” søges omstillingsparate virksomheder i Region Midtjylland, som er interesserede i at få udarbejdet en skræddersyet ressourceprofil som grundlag for en ny, grøn forretningsmodel


For at komme i betragtning til deltagelse, skal virksomheden være geografisk forankret i Midtjylland og have både vækstpotentiale og grønne ambitioner. Virksomheder fra alle brancher kan komme i betragtning.

Du medfinansierer kun med medgået tid og har således mulighed for at få udviklet en gratis grøn forretningsmodel og læring om cirkulær økonomi i praksis.

Kontakt os her eller læs mere om Projekt Rethink Business.

Cradle to Cradle 

_______________________________________________

 

Grøn vækst via grønne forretningsmodeller (Sjælland)

Virksomheder med ambitioner om at tjene penge vha. grøn omstilling søges til projektet ”Grøn vækst via grønne forretningsmodeller.”

For at komme i betragtning skal virksomheden:

 • Have mindst 5 ansatte
 • Ligge på Sjælland
 • Være motiveret for udvikling og vækst
 • Være parat til at investere både tid og ressourcer i processen. 

Egenfinansieringen er på 50.000 kr. og 8 mdr. intensivt arbejde. Hvis du bliver valgt ud til projektet får du 180.000 kr. i tilskud til køb af rådgivning. Herudover får du projektledelse, netværk, sparring, kundeemner og støtte til at nå i mål.

Kontakt os her eller læs mere om Grøn vækst via grønne forretningsmodeller

Cradle to Cradle 

_____________________________________________

  

Projekt Bæredygtig Bundlinje (Hovedstadsregionen)

Få gratis hjælp til at udforme en grøn forretningsplan med tiltag, der går direkte på bundlinjen og giver din virksomhed en grønnere profil. Vi identificerer de tiltag som har størst potentiale for at give gevinst for ind virksomhed.  Det kan eksempelvis være

 •         Energi- og materialebesparelser         
 •         Industriel symbiose (utraditionelle samarbejder med andre virksomheder om      udnyttelse af restprodukter)
 •         Cirkulær produktudvikling og design

 

Små og mellemstore virksomheder i Region Hovedstaden kan deltage.

Det er gratis at deltage. Du skal regne med et internt tidsforbrug på ca. 80 timer til hele forløbet, som forventes at vare højest 6 mdr.

Kontakt os her eller læs mere om Projekt Bæredygtig Bundlinje.

Cradle to Cradle 

_________________________________________

Hvad kan Eco Branding gøre for dig?

Den Cirkulære Økonomi har fokus på hele din virksomheds forretningsplan og - strategi. Det handler om at bundlinjen bliver mere bæredygtig såvel som din produktion og dine produkter.

Og det handler om at tænke utraditionelt og innovativt. Om at kortlægge de individuelle muligheder for netop din forretning og få lavet en grøn forretningsplan. Det kan Eco Branding hjælpe dig med.

Udviklingen af Den Grønne Forretningsplan kunne f.eks. lede til et udvidet potentiale for at udnytte råmaterialer og halvfabrikata bedre og derved spare omkostninger og energi, eller for at udvikle nye utraditionelle services med det formål at øge kundernes loyalitet.

Vi kortlægger mulighederne for at indgå i samarbejde (symbiose) med andre virksomheder om at genanvende hinandens overskuds- vand, varme, materialerester mv.

Og vi udfordrer produkter og services på ressource-effektivitet, generering af affald, design og levetid, med henblik på at få virksomhedens produkter til at indgå i det økonomiske kredsløb igen og igen.

Arbejdet foregår altid i tæt samarbejde med dig.

Eco Branding håndplukker et team af dygtige folk med de relevante kompetencer.
Energi, Miljøvenlig Teknologi, Grøn omstilling, Cirkulær Økonomi, Certificering, Genanvendelse, Markedsføring, Innovation, CSR, Digitalisering, Design, Økonomi, Strategi, Undervisning... og meget mere.

Eco Branding har et omfattende netværk af samarbejdspartnere med relevante supplerende kompetencer, og håndplukker det bedste team til at løse din opgave.
Du skal kun kommunikere med os. Vi klarer koordinering og projektstyring, mens du kan koncentrere dig om dit arbejde.

Kontakt Anette